Oslo Prosjektbygg AS har et stort fokus på utvikling av miljøstrategi i sin organisasjon og utvikling av miljøtanker hos sine kunder og oppdragsgivere.
Interne tilta

 • Oslo Prosjektbygg AS har en Miljøplan for firmaet og er sertifisert som en Miljøfyrtårn bedrift
 • Oslo Prosjektbygg AS har en Miljøstrategiplan for sin organisasjon
 • Oslo Prosjektbygg AS har forskjellige mål i sin strategi som rapporteres årlig i miljørapport til stiftelsen Miljøfyrtårn.
 • Oslo Prosjektbygg AS har en velfungerende innkjøpsveileder.
  «Ved innkjøp av materiell som skal vare en stund skal det gjennomføres livsløpsanalyser, hvor produktenes miljøpåvirkning fra «vugge til grav» skal avklares og om mulig dokumenteres.»

Eksterne medlemskap

 • Oslo Prosjektbygg AS er Miljøfyrtårnsertifisert
  «Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.»​
 • Her kan man lese vår Klima – og miljørapport for 2017: https://rapportering.miljofyrtarn.no/stats/105683
 • Oslo Prosjektbygg AS er medlem av Grønt Punkt:
  «Grønt Punkt Norge påser at medlemmene innrapporterer sin emballasjebruk. Basert på dette, innkreves emballasjevederlag som sendes videre til materialselskapene. Disse står for organiseringen av innsamlings- og gjenvinningsordningene.»
Kontakt oss

Kontakt oss

Ring på 47 45 86 62 90 eller fyll ut skjema,
så kontakter vi deg.