• Oslo Prosjektbygg hensyntar og vurderer risikomomenter allerede i prosjekteringsfasen (totalentrepriser)
 • Hos Oslo Prosjektbygg AS kommer sikkerheten til den enkelte først. Alle våre ansatte har et spesielt ansvar for at arbeidet som blir utført ikke medfører skade på en selv eller andre.
 • I alle situasjoner skal hensynet til den enkeltes sikkerhet vektlegges foran muligheten til å spare tid eller penger.
 • Alle har en plikt til å stanse arbeid som ikke vurderes som sikkert. Derfor skal ingen gå forbi en usikker handling eller et farlig forhold uten å ta aksjon.
 • Det skal gis anerkjennelse til personer som medvirker til forbedringer av sikkerheten.
 • Risikoanalyse (ROS-analyse) skal gjennomføres før oppstart av alle våre prosjekter.
 • Sikker jobb analyse (SJA) skal utferdiges før arbeidet starter.
 • Uønskede hendelser skal rapporteres umiddelbart, analyseres og danne grunnlag for læring og forbedring.

Møter:

 • Før oppstart skal alle representanter fra UE gjennomgå beskrivelse for å få samme oppgaveforståelse og redusere grensesnittrisiko
 • Alle representanter fra UE er pålagt å delta i prosjekteringsmøter
 • Det skal etableres en regelmessig runde ifm. kontroll av teknisk utførelse og for å redusere tekniske konflikter
 • På slutten av prosjektet skal skjemaene for egenkontroll leveres til TE. TE skal kontrollere arbeidet selv før skjemaene leveres til BH
Kontakt oss

Kontakt oss

Ring på 47 45 86 62 90 eller fyll ut skjema,
så kontakter vi deg.